Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dispassionateness; dispatching; dispel do češtiny


dispassionateness = klid, nezaujatost, věcnost, chladnost, střízlivost, objektivita, objektivnost

dispatching = posílající, dispečink, přiřazování, rozdělování, řízení, odbavování, plánování, vypravení, odeslání, výběr pro zpracování, expedující, rozdělování práce

dispel = rozehnat (též přen.), připravit o (4. p.), zahánět (nudu ap.), zahnat, připravit, rozptylovat (4. p.), rozptýlit (4. p.), rozhánět


Next: dispensable; dispensary; dispensation    dwarfish; dwarfism; dwell; dwindle