Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disparate; disparity; dispart; dispassionate do češtiny


disparate = různorodý, nesourodý, různorodé věci, různý, nespárovaný, nesrovnatelný, nestejný, rozdílný, disparátní, odlišný

disparity = nesourodost, nerovnost, disparita, nepoměr, rozdílnost (velká), nesourodý, rozdíl

dispart = rozdělit se, roztrhnout, roztrhnout se, rozdělovat, rozštěpovat, oddělovat

dispassionate = nezaujatý, nevzrušený, věcný, chladný, střízlivý, objektivní, studený


Next: dispassionateness; dispatching; dispel    dutifulness; duty; duty-free; dwarf