Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disparagingly do češtiny

disparagingly = pohrdavě; přezíravě; neslučitelný

Příklady překladu slova "disparagingly" z webu:

He laughed disparagingly.  Pohrdavě se zasmál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordispatch   dispatcher   dispenser   dispensing   dispersed   dispersion   displacement   display