Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disparaging do češtiny

disparaging = přezíravý; pohrdavý; opovržlivý; podcenivý; bagatelizující; hanící; zlehčení; hanlivý; pohrdavě

Příklady překladu slova "disparaging" z webu:

He laughed disparagingly.  Pohrdavě se zasmál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisparagingly   dispatch   dispatcher   dispenser   dispensing   dispersed   dispersion   displacement