Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disown; disparage; disparagement do češtiny


disown = popřít, zapřít, nechtít mít nic společného s, neznat se k (3. p.), odmítnout uznat, neznat se, odmítnout, zatratit (4. p.), zřeknout se (2. p.)

disparage = zneuctít (4. p.), být hanbou pro (4. p.), pohanět, podceňovat, shazovat, znevažovat, bagatelizovat, uvalit hanbu, znevážit, ostouzet, snižovat, poškodit dobrou pověst


Next: disparate; disparity; dispart; dispassionate    dust; dustiness; dusty; dutiful