Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disorganization; disorganize; disorientation do češtiny


disorganization = rozpad, nepořádek, zmatek, dezorganizace, porušení, rozrušení (kloubů), neuspořádanost, chaotičnost

disorganize = rozrušit, rozvrátit, narušit, dezorganizovat, uvést v nepořádek, způsobit zmatek, rozpustit, zrušit, způsobit rozklad, rozvracet, rozrušovat, dezorganizovat

disorientation = disorientace, ztráta schopnosti vnímat čas, zmatek, nesprávná orientace, ztráta orientace, dezorientovanost, dezorientování


Next: disown; disparage; disparagement    durable; dusk; duskiness; dusky