Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disordered; disorderliness; disorderly do češtiny


disordered = rozrušený, zkažený (žaludek), v nepořádku, ve zmatku, rozháraný, rozcuchaný, řádně nefungující, duševně nemocný, chorobný, nemocný, duševně chorý, nepravidelný

disorderliness = nepořádek, rozháranost, neukázněnost, výtržnictví, rozvášněnost, rozbouřenost, prostopášnictví, nepořádnost, nekázeň

disorderly = neuspořádaný, chaotický, vzpurný, nepřístojný, prostopášný, výtržník, prostopášník, rozháraný, nespořádaný, neladný, rozbouřený, neukázněný


Next: disorganization; disorganize; disorientation    dupe; dupery; duplicating; duplicity