Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disinvestment; disjoin; disjoint; disjunct do češtiny


disinvestment = spotřebování kapitálu, stažení, snížení investovaného kapitálu, negativní investice, pokles investic

disjoin = rozdělit se, oddělit, oddělit se, rozebrat, rozpojit, rozloučit, rozloučit se, rozpustit, rozpustit se, rozdvojit, vykloubit, rozbírat

disjoint = vytrhnout z kloubu, rozpojit, vypojit, vykloubit, rozebrat, disartikulace, disjunktní, vymknout

disjunct = rozpojený, odloučený, nesousedící, nesouvislý, rozdělený, rozloučený


Next: disjunctive; disk; dislike; dislocate    duff; duffer; dug; dug-out