Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disintegration; disintegrator; disinterested do češtiny


disintegration = rozklad, dezintegrace, rozložení, drcení, rozmělňování, drobení, kypření, mletí, rozbití, rozpadání, rozdrobenost, rozdrobování

disintegrator = nárazový mlýn, kolíkový kypřič, rozmělňovač, drtička, rozvolňovadlo, čechradlo, drticí stroj

disinterested = nestranný, nezainteresovaný, nesobecký, nezištný, bez zájmu, znuděný, nezúčastněný, objektivní


Next: disinvestment; disjoin; disjoint; disjunct    ductility; dud; dude; due