Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disingenunousness; disintegrate; disintegrated do češtiny


disingenunousness = prolhanost, falešnost, planost, lstivost, prohnanost

disintegrate = rozpadat se, rozmělnit, dezintegrovat, rozložit se (na součástky), rozdrobit se, rozdrobit, drobit se, zvětrat, drtit, rozmělňovat, rozdrobovat, kypřit

disintegrated = rozložený, rozpojený, roztříštěný, rozdrcený, rozmačkaný


Next: disintegration; disintegrator; disinterested    dubiousness; duck; duct; ductile