Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disgustful; dish; disharmony; dishearten do češtiny


disgustful = vzbuzující odpor, hnusný, odporný, plný hnusu, plný odporu

dish = miska, talíř, jídlo, chod (o jídle), pokrm, nádobí, nádoba, číška, pochoutka (přen.), lahůdka (přen.), fešanda, kus (půvabná žena)

disharmony = nesoulad, nesouzvuk, nelibozvuk, rozpor, rozladění, rozladěnost, neshoda

dishearten = deprimovat, vzít odvahu (komu), zbavit odvahy, odradit (4. p.), skličovat (4. p.), zmalomyslnit


Next: dished; dishevel; dishevelled; dishing    drowsy; drub; drudge; drudgery