Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disequilibrium; disestablish; disestablishment do češtiny


disequilibrium = vratkost, labilita, ztráta rovnováhy, nerovnovážný, nerovnovážný stav

disestablish = zrušit, odstátnit, provést odluku církve od státu, zvrácení zavedeného pořádku, zvrácení dosavadního státního zřízení

disestablishment = zrušení (zavedené instituce), odstátnění, odluka církve od státu, zvrácení zavedeného pořádku, zvrácení dosavadního státního zřízení


Next: disesteem; disfavour; disfigure; disfiguring    drop; drop-in; drop-off; dropout