Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discriminating; discriminative; discursive do češtiny


discriminating = diskriminování, diskriminační, diskriminující, odstupňovaný, soudný, kritický, rozlišovací, náročný, vytříbený

discriminative = charakteristický, rozeznávající, rozpoznávající, mající schopnost rozlišovat, mající schopnost rozpoznávat

discursive = upovídaný, odbíhající od tématu, těkavý, roztěkaný, rozumový, logický, induktivní, soudný, usuzovací, diskurzivní


Next: discursiveness; discuss; disdain; disdainful    dressy; driest; drifter; drifting