Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discreetnes; discrepant; discrete do češtiny


discreetnes = rozšafnost, rozvážnost, taktnost, ohleduplnost, šetrnost, rezervovanost, diskrétnost, zdrženlivost

discrepant = nesrovnalý, neshodný, nesouhlasný, odchylný, odporující si

discrete = jednotlivý, oddělený, samostatný, nespojitý (mat.), přetržitý (mat.), rozpojený, individuální, abstraktní, rozdělený, přerušovaný, malý, nenápadný


Next: discreteness; discretionary; discriminate    dreamy; dreariness; dreary; dredge