Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discourage; discouragement; discover do češtiny


discourage = odradit, zastrašit, zbavit odvahy, zrazovat, srážet, znechutit, vadit, ztratit odvahu, bránit, chtít zabránit, odstrašit, snažit se zabránit

discouragement = odrazování, zastrašování, zrazování, zastrašení, zmalomyslnění

discover = zjistit, odhalit, odkrýt, vypátrat, nalézt, vyzkoumat, vypozorovat, odhalovat, najít, dobrat se (2. p.), vysledovat (4. p.), zpozorovat (4. p.)


Next: discovery; discredit; discreditable; discreet    draw; drawback; drawdown; drawee