Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discordant; discountenance; discounting do češtiny


discordant = v neshodě, disonanční (hud.), nelibozvučný, odporující si, disharmonický, nesouhlasící, neshodující se, hlučný, hádavý, svárlivý, pronikavý, v rozporu

discountenance = rozčilit, uvést do rozpaků, zahanbit, neschvalovat, s nelibostí se dívat, nelibě nést, snažit se, mařit

discounting = diskontující, eskontující, slevující, eskontování, diskontování, eskontní, diskontní


Next: discourage; discouragement; discover    drape; draper; drapery; draughtsman