Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discontinuous; discord; discordance do češtiny


discontinuous = přerušovaný, nespojitý, diskontinuální, nesouvisející vzájemně, přetržitý, diskontinuitní, nespojitost, přerušený, diskrétní

discord = svár, nesouhlas, nesouhlasit, nesvár, disonance (hud.), nelibozvuk, akord (disharmonický), nesouzvuk (hud.), konflikt, disharmonie, neladit, disonovat

discordance = nesouhlas, nesouzvuk, disonance, diskordance (geol.), nesoulad, nesouhlasnost


Next: discordant; discountenance; discounting    drake; dram; dramatic; dramatize