Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discontinuance; discontinue; discontinuity do češtiny


discontinuance = zastavení, vzetí zpět, zastavení řízení, vzetí žaloby zpět, přetržitost, nesouvislost, nespojitost

discontinue = zastavit, přestat, skončit, zrušit, odložit, nepokračovat, pozastavit, přestávat, přestat s (7. p.), vypovědět (4. p.), zastavovat, přerušovat

discontinuity = mezera, nespojitost, přerušení, trhlina, nespojitelnost, nesoudržnost, přerušenost, disproporce, přetržitost, diskontinuita, přerušovaný průběh, přerušení souvislosti


Next: discontinuous; discord; discordance    dragoon; drainer; draining; drainpipe