Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disconnected; disconnexion; disconsolate do češtiny


disconnected = nespojitý, nesouvislý (o řeči), přerušovaný (o spojení), rozpojený, trhaný, nelogický, vypnutý, přerušený, vysunutý, oddělený, neplynulý, uvolněný

disconnexion = rozpojení, vypnutí spojení, přerušení spojení, odloučení, oddělení, izolovanost

disconsolate = nešťastný, zdrcený, zoufalý, skličující, neutěšený, smutný, sklíčený, zarmoucený, neutěšitelný


Next: discontinuance; discontinue; discontinuity    draggle; draggy; dragnet; dragon