Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disconcertion; disconcertment; disconnect do češtiny


disconcertion = neklid, zneklidnění, znepokojení, rozpaky, vyvedení z rovnováhy

disconcertment = neklid, zneklidnění, znepokojení, rozpaky, vyvedení z rovnováhy

disconnect = rozpojit, odloučit, oddělit, vypnout, přerušit spojení, rozdvojit, vyvěsit, vysunout, odepnout, odpojit elektrické zařízení, rozepnout, vypojit (4. p.)


Next: disconnected; disconnexion; disconsolate    drafting; draftsman; drag; dragging