Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discomposure; disconcert; disconcertedness do češtiny


discomposure = neklid, znepokojení, nepokoj, zmatek, rozrušení, vyvedení z konceptu, nepořádek

disconcert = znepokojit, zneklidnit, vyvést z konceptu, uvést do rozpaků, vyvést z míry, zmařit plán, zkřížit plán, přivést z rovnováhy, zvrátit, překazit, zhatit, uvrhnout ve zmatek

disconcertedness = neklid, zneklidnění, znepokojení, rozpaky, vyvedení z rovnováhy


Next: disconcertion; disconcertment; disconnect    drab; drabness; drachm; drafter