Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discomfort; discommodity; discompose do češtiny


discomfort = neklid, sklíčenost, zármutek, znepokojit, vadit, obtěžovat, otravovat, vyvést z míry, rozčilovat, nepříjemná situace, nepokoj, rozpaky

discommodity = nevýhoda (zast.), potíž (zast.), nesnáz (zast.), věc bez hodnoty, věc bez užitku

discompose = zneklidnit, rozrušit, uvést v nepořádek, rozházet, vyvést z konceptu, porušovat pořádek


Next: discomposure; disconcert; disconcertedness    downwards; downy; doze; dozy