Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discombobulate; discomfit; discomfiture do češtiny


discombobulate = porazit, uvolnit, propustit (koho), propustit koho, zblbnout

discomfit = zvítězit nad (7. p.), překazit plány (komu), zmást, uvést do rozpaků, vyvést z konceptu, zvítězit, zmařit

discomfiture = zklamání, nezdar, zmatek, rozpaky, škoda, újma, znepokojení


Next: discomfort; discommodity; discompose    downtime; downtown; downtrodden; downward