Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disclose; disclosure; discoid; discolour do češtiny


disclose = odhalit, prozradit, objevit, přiznat, uveřejnit, uvést ve známost, vyzradit, otevřít, zveřejnit, ukázat, sdělit informace, otvírat

disclosure = odkrytí, prozrazení, objevení, popis, údaje, prohlášení, přiznání, vysvětlení, dělení, vyzrazení

discoid = kotoučovitý, terčovitý, podobný disku, diskového tvar, diskoidní


Next: discolouration; discoloured; discolouring    downiness; download; downpipe; downpour