Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discharging; disciple; disciplinary; disclaim do češtiny


discharging = vykládající, vyprazdňování, vypouštění, vytékání, vybíjení, vykládání, vylévání, odlehčování, doplácející, splnění, výsypný, ústění

disciple = učedník, stoupenec, následovník, odchovanec, učednický, přívrženec, vzdělávat, poučovat, následovatel (vědecký)

disciplinary = disciplinární, kárný, disciplinovaný, ukázněný, vědní, pořádkový, poučný


Next: disclose; disclosure; discoid; discolour    downdraft; downer; downfall; downgrade