Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad discern; discerning; discernment; discharger do češtiny


discern = poznat, rozlišovat, rozlišit, postřehnout, činit rozdíl, rozeznávat, lišit, vidět, rozpoznat

discerning = bystrý, kritický, inteligentní, soudný, vytříbený, rozlišování, rozeznávání, rozeznávací, rozlišovací

discernment = pronikavost, bystrost, soudnost, rozlišení, činění rozdílu

discharger = jiskřiště, vykladač, výklopník, puškový granátomet, výbojník, bleskojistka, vykládač, výsypka, vybiječ


Next: discharging; disciple; disciplinary; disclaim    down-time; down-to-earth; downbeat; downcast