Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disburse; disc; discard; discase do češtiny


disburse = vyplatit, rozdělit (kniž.), zaplatit, uhradit, utrácet, vyplácet, vydávat, utratit, vyrovnat, zapravení, zaplacení

disc = na disk, gramofonová deska, talíř, terč, kolo, diskový, gramodeska, lamela, obraz kruhu, ploténka, kruh, optická paměť

discard = vyřazení (2. p.), odložit (nepotřebné), odhodit (též přen. a karet.), odložení, propustit, pustit, nestarat se, odhození, odložená věc, nést (kartu), vynést (kartu), skartovat


Next: discern; discerning; discernment; discharger    dowel; down; down-and-out