Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disband; disbar; disbelief; disburden do češtiny


disband = rozejít se (organizovaná skupina ap.), rozprchnout se, rozptýlit se, demobilizovat, rozpadnout se, rozptýlit, zrušit, rozpouštět (4. p.), rozcházet se

disbar = vyloučit z advokátního stavu, vyloučit z advokátského seznamu, vyřadit, zbavit členství v advokátní komoře, vyřadit z činnosti

disbelief = nevěra, pochybnost, neochota, nevíra, skepse, nedostatek víry, chybné přesvědčení


Next: disburse; disc; discard; discase    dour; douse; dove; dovetail