Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disarray; disarticulate; disarticulation do češtiny


disarray = zmatek, uvést v nepořádek, uvést ve zmatek, přeházet, rozházet, odstrojit (zast. a bás.), pozdvižení, motanice

disarticulate = rozebrat, oddělit (od sebe), exartikulovat, amputovat v kloubu (končetinu), odlučovat, oddělovat

disarticulation = rozklad, nejednotnost, exartikulace, oddělení (končetiny) v kloubu, amputace v kloubu (končetiny), disartikulace, vykloubení, odloučení


Next: disassemble; disassembly; disastrous; disavow    doubleness; doubler; doublet; doubling