Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disapproval; disapprove; disarm; disarrange do češtiny


disapproval = projev nelibosti, nelibost, neschválení, zamítnutí, nesouhlasný pohled

disapprove = nesouhlasit, neschvalovat, být proti, odsuzovat, neschválit, odsoudit, pokárat, zamítat

disarm = omezit zbrojení, zneškodnit, blokovat, neaktivovat, odpojit, rozpojit, odzbrojit koho, odzbrojovat (4. p.)

disarrange = rozházet, uvést v nepořádek, uvést ve zmatek, rozcuchat, přehazovat, rozhazovat, rozrušovat


Next: disarray; disarticulate; disarticulation    double-faced; double-quick; double-talk