Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disallow; disappear; disappearing; disappoint do češtiny


disallow = zamítnout, vetovat, neuznat, nepřipustit, neuznávat, znemožnit, zakázat, zablokovat přístup, zablokovat

disappear = mizet, rozplynout se, tratit se, ztratit se, ztrácet se, zanikat, vypařit se, zaniknout, zapadnout, vymizet

disappearing = mizící, mizející, zanikání, stahovací, zasunovatelný, vtažitelný, zmizení

disappoint = nedodržet slovo, zmařit, překazit, nedodržet (slovo nebo slib), zhatit, oklamat (4. p.), rozčarovávat


Next: disapproval; disapprove; disarm; disarrange    double-dealing; double-deck; double-decker