Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disaggregation; disagree; disagreement do češtiny


disaggregation = načechrání, rozklad, nakypření, rozdrobení, rozpojení

disagree = odporovat (3. p.), hádat se, neschvalovat, nesvědčit, nejít k duhu, nedělat dobře, mít jiný názor, rozcházet se, neshodnout se, neshodovat se

disagreement = neshoda, nesoulad, rozdílný názor, spor, rozmíška, nesvornost, nedorozumění, rozladění


Next: disallow; disappear; disappearing; disappoint    double-bank; double-barrelled; double-cross