Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disabled do češtiny

disabled = vyřazený; dezaktivovaný; neschopný; chromý; zakázaný; invalidní; blokovaný; raněný; zmrzačený; nezpůsobilý; postižený; vypnutý; poškozený; neschopný plavby; zakázaný přístup

Příklady překladu slova "disabled" z webu:

Racingattendants hitched a team of horses to the disabled hulk.  Pomocníci už k nehybnému trupu připřahali pár koní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisablement   disappearance   disappointed   disappointment   disarmament   disaster   disbursement   discharge