Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disable; disadvantage; disaffectedness do češtiny


disable = učinit nezpůsobilým, zbavit síly, deprimovat, zmrzačit, oslabit, zakázat, zbavit schopnosti, vyřadit z provozu (poruchou), zneškodnit, zbavit způsobilosti, porouchat, znemožnit

disadvantage = nedostatek, vada, znevýhodnit, poškodit, škoda, neprospěch, újma, ztráta, působit újmu, nepříznivost, nepříhodnost, nevýhodnost

disaffectedness = odcizení, odtrženost, nespokojenost (politická), nepřátelské smýšlení, nepřátelství


Next: disaffection; disaffiliate; disaffirm    dotage; dote; doting