Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad directness; directorate; dirt; dirtiness do češtiny


directness = otevřenost, přímost, přímý směr, upřímnost, adresnost, bezprostřednost

directorate = představenstvo, správní rada, členství ve správní, řízení, úřad ředitele, vedení, direktoriát, řídicí orgán, direktorát

dirt = nečistota, bláto, sprostota, obscenita, pornografie, klepy, podlost, bídáctví, trus, půda, zem, hlušina

dirtiness = sprostota, oplzlost, obscénnost, nevlídnost, nečistota, mizerie


Next: disable; disadvantage; disaffectedness    dose; dossier; dot; dot-and-dash