Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad directives do češtiny

directives = směrnice; pokyny; maršrúta; řízenost
issue directives = vydávat směrnice; vydat směrnice;

Příklady překladu slova "directives" z webu:

You all know the directives on this subject.  V téhle věci znáte všichni směrnice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirector   directorship   directory   dirty   disability   disabled   disablement   disappearance