Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diminished; diminishing; diminution do češtiny


diminished = zmenšený (hud.), oslabený, zužující se (archit.), redukovaný, zredukoval

diminishing = snižující se, hanící, slábnutí, zeslabování, ubývání, ujímání, zmenšení, zmenšující se (příjmy)

diminution = snížení (tónu, hud.), zmenšení, ubývání, pokles, redukce, zeslabení, slábnutí, klesání, diminuce, nepřesnost, opominutí, ponížení


Next: diminutive; dimmer; dimple; dimply    domiciliation; dominant; dominate; domineering