Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dilute; dim; dimensional; diminish do češtiny


dilute = ředit, zmírnit, zředěný, vybledlý (barva), zředit, zřeďovat, zeslabit, slabý, zmírňovat, rozpouštět

dim = zkalit, kalný, mdlý, nejasný, neurčitý, ztlumený, slabý, ztlumit (světlo), zaclonit, zastínit, oslabit, pohasnout

dimensional = rozměrný, objemový, mající rozměr, třírozměrný, dimenzionální

diminish = zmenšit se, ubývat, zkrátit, zkrátit se, ztenčit, ztenčit se, omezit, redukovat, slábnout, snížit (o půl tónu, hud.), ponížit, pokořit


Next: diminished; diminishing; diminution    domicile; domiciled; domiciliate