Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diligence do češtiny

diligence = píle; horlivost; pracovitost; přičinlivost; úzkostlivá péče; vytrvalost; opatrnost; snaživost; pečlivost; péče; pozornost; pilnost; pilný
due diligence = povinná péče; náležitá péče;
ordinary diligence = obvyklá péče; běžná péče;

Příklady překladu slova "diligence" z webu:

Finally he rewarded his own diligence with kisses.  Konečně odměnil svou pečlivost polibky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiluting   dilution   dimension   dimensioning   dimmed   dinner   diplomat   dipole