Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dilatory; dilettantism; diligent; diluent do češtiny


dilatory = váhavý, zdržující, zdržovací, oddalovací, odkladný, odkládací, zdlouhavý, pomalý, dilatorní

dilettantism = amatérství, ochotnictví, neodbornost, samouctví, diletantismus, diletantizmus

diligent = pracovitý, přičinlivý, horlivý, vytrvalý, pečlivý, opatrný, snaživý, držící se svého, usilovný, pozorný, usilovné pátrání

diluent = ředící, rozpouštěcí, rozpouštědlo, zřeďovací, rozpustidlo, ředící roztok


Next: dilute; dim; dimensional; diminish    dome-shaped; domed; domesticate; domestication