Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dilapidated; dilapidation; dilate do češtiny


dilapidated = rozpadlý, zchátralý, zanedbaný, zborcený, na spadnutí, chatrný, polozbořený, zničený, chátrající, rozpadávající se, dezolátní

dilapidation = rozpadání, chátrání, pustnutí, náhrada způsobené škody, zvětralá zemina (geol.), chátrání domů, zkáza, promarnění, dezolátní stav, zpustlost, zanedbanost, zvětrání


Next: dilatory; dilettantism; diligent; diluent    dolorous; dolphin; dolt; dome