Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad digress; digression; dike; dilapidate do češtiny


digress = odbočovat, odbočit, zahnout, odběhnout, odbíhat od tématu, uchýlit se, vzdalovat se, vzdálit se, zabíhat, odchylovat se

digression = odbočení, úchylka, odchylka, degrese, digrese, vzdálenost, odchýlení

dike = hráz, násep, kanál, přehrada, val, žíla (geol.), cesta po hrázi, stavět hráz, přehradit hrází, pravá žíla, protipovodňová hráz, ochranná hráz

dilapidate = chátrat, zruinovat, rozpadnout se, rozpadávat se, větrat


Next: dilapidated; dilapidation; dilate    dole; doleful; doll; dollop