Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dignity do češtiny

dignity = důstojnost; hodnost; vysoký úřad; ctihodnost; vážnost; důstojné chování; důstojenství; hodnostář (zejména círk.); reprezentace; spřežka
beneath one's dignity = pod důstojnost (koho);

Příklady překladu slova "dignity" z webu:

Lecter some dignity in an office setting.  Lecterovi určitou míru důstojnosti.
Meals through the tube, dignity pants changed twice a day-- the works.  Jídlo trubičkou, výměna kalhot dvakrát denně, prostě práce navíc.
She mentally elevated her son to the dignity of an audience.  V duchu povýšila syna až k hodnosti obecenstva.
But they were men, and they deserve some dignity even in death.  Ale byli to lidé a zaslouží si úctu, i ve smrti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordilatation   dilator   diligence   diluting   dilution   dimension   dimensioning   dimmed