Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diffident; diffuse; diffuser; diffusive do češtiny


diffident = nesmělý, příliš skromný, ostýchavý, bázlivý, nevýbojný, zakřiknutý

diffuse = rozptýlit (světlo), rozšířit se, pronikat, prolínat, prostupovat, difundovat, rozlít, rozšířit, mnohomluvný, rozplizlý, rozšířený, rozvláčný

diffuser = rozptylovací stínítko, difuzor (opt. a tech.), , rozváděč, difusér, rozstřikovač, difuzér výfuku, převáděcí kolo, směšovací komora, difusor


Next: dig; digestive; digging; dignify    doeskin; doffing; dog; dog's-meat