Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad differently do češtiny

differently = jinak; různě; nestejně; odchylně; odlišně; rozdílně; odlišnost
I see it differently = já to vidím jinak;

Příklady překladu slova "differently" z webu:

He felt no differently now than then.  Teď se necítil jinak než tehdy.
Say, weren't you talking differently before?  Hele, nemluvil jste před chvílí trochu jinak?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordifficulties   difficulty   diffraction   diffused   diffused lighting   diffused transistor   diffusion   digest