Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad differentiation; difficult; diffidence do češtiny


differentiation = rozdílnost, odlišení, rozlišování, diferenciace, diferencování, logické třídění, specifikace, dělba, derivace, odlišování, specializace, rozlišení

difficult = těžký, nesnadný, nepoddajný, svéhlavý, nesnadno ovladatelný, těžko zvládnutelný, neukázněný, nesnášenlivý, tvrdohlavý, svízelný, namáhavý, náročný

diffidence = nesmělost, přílišná skromnost, ostych, ostýchavost, nedostatek sebedůvěry, nedůvěra


Next: diffident; diffuse; diffuser; diffusive    dodge; dodging; dodgy; dodo