Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad die-hard; diet; dietary; differentiate do češtiny


die-hard = zpátečník, nekompromisní, skalnatý, tvrdohlavý, zatvrzelý

diet = předepsaná strava, strava, živit, krmit, sněm, shromáždění, uložit dietu, předepsat dietu (komu), potrava, zachovávat dietu, dávka, kongres

dietary = potravní, krmný, dietový, dietní dávka, dietetický

differentiate = rozlišovat, různit, různit se, diferencovat se, diferencovat, lišit se, vidět rozdíl, uvědomovat si rozdíl, rozrůznit, rozrůznit se, derivovat (mat.), odlišovat se


Next: differentiation; difficult; diffidence    doctrine; documentary; dodder; doddered