Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diction; dictum; diddle; die do češtiny


diction = mluva, přednes, výraz, způsob vyjadřování, slohový výraz, styl, sloh, výslovnost

dictum = prohlášení, rozhodnutí, maxima, okřídlené rčení, obecně platná věta, názor soudce, výrokový

diddle = ošulit, vzít na hůl, lajdat, flákat se, šoustat, ošoustat, flákat, utrácet čas, běhat sem a tam, šoupat, batolit se, šidit


Next: die-hard; diet; dietary; differentiate    docking; docks; dockyard; doctoring