Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diaphragm spring do češtiny

diaphragm spring = membránová pružina; talířová pružina; spojka s talířovou pružinou
clutch with diaphragm spring = spojka s membránovou pružinou;
diary   dichloride   dichotomy   dictator   dictionary   die casting   die holder   dielectric