Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diagram do češtiny

diagram = schéma; graf; diagram; obrazec; nakreslit diagram; znázornit; perspektivní pohled; plán; grafické znázornění; znázornění; schematický nákres; graficky znázornit; grafikon; znázorňovat; náčrtek; nákres
arrow diagram = šipkový diagram (v síťovém grafu); orientovaný diagram;
assembly diagram = montážní schéma; montážní diagram;
block diagram = blokové schéma; diagram; principiální schéma; vývojový diagram; kolorimetrický trojúhelník; schéma obvodu;

Příklady překladu slova "diagram" z webu:

Jones looked over the diagram again.  Jones znova pohlédl do schématu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordialect   dialling   dialog   diamagnetic   diamond   diaphragm   diaphragm pump   diaphragm spring